Wojtyla și Marx

“Sf.” Ioan Paul cel Mare (Apostatul) este întotdeauna apreciat de așa-zișii membri conservatori ai sectei Vatican II din două motive: poziția sa față de avort și anti-comunismul său. Este adevărat că acesta a subliniat învățătura Bisericii despre avort. Wojtyla a fost însă un actor și marele actor i-a făcut pe cei care nu au înțeles credința, să creadă cu disperare că “în esență” nimic nu s-a schimbat după Vatican II. Din păcate, nimeni nu văzut că avortul a atins proporții catastrofale tocmai pentru că Wojtyla a contribuit la îndepărtarea catolicismului ca religie de stat. Țările care nu au avut niciodată avort legal (Belgia, Irlanda, Spania etc.) au căzut ca parte a “culturii morții” odată ce influența catolicismului a dispărut. La urma urmei, “Biserica lui Hristos” există în toate sectele, așa cum ne învață Vatican al II-lea…

  • Condițiile care au generat istoric acest sistem [marxism] au fost foarte reale și serioase. Sistemul de exploatare, la care capitalismul inuman a supus proletariatul de la începutul revoluției industriale, a reprezentat o adevărată nelegiuire pe care doctrina socială a Bisericii a condamnat-o deschis. În profunzime, acesta din urmă [doctrina socială a Bisericii] a fost sufletul adevărului marxismului, datorită căruia se poate prezenta în mod fascinant în societățile occidentale. (A se vedea L’Osservatore Romano, 11 septembrie 1993) Aici, “Sf.” Wojtyla numește învățătura socială a bisericii “sufletul” sistemului demonic al lui Karl Marx.

Ce vă puteți aștepta de la un om care laudă Manifestul Comunist într-una din “enciclicele” sale? Da, ați citit corect. În 1981, a scris Laborem Exercens, iar în secțiunea a 8-a citim: Tocmai o anomalie atât de vastă a generat în secolul trecut ceea ce a fost numit “problema muncitorului”, uneori descrisă ca “problema proletariatului”. Această problemă a dat naștere unei reacții sociale juste și a determinat apariția impetuoasă a unei mari izbucniri de solidaritate între lucrători, în primul rând între muncitorii industriali. Apelul la solidaritate și la acțiunea comună adresată lucrătorilor – în special celor care lucrează în lucrări strict specializate, monotone și depersonalizate în fabricile industriale, când mașina tinde să domine omul – a fost importantă și elocventă din punctul de vedere al eticii sociale. A fost reacția împotriva degradării omului ca obiect al muncii și împotriva nemaiauzitei exploatări în domeniul salariilor, al condițiilor de muncă și al securității sociale pentru lucrător. Această reacție a reunit lumea muncitoare într-o comunitate marcată de o mare solidaritate … În urma Enciclicii Rerum Novarum … trebuie să fim recunoscători sincer că reacția împotriva sistemului nedreptății și răului care a strigat la cer pentru răzbunare și care a cântărit foarte mult asupra muncitorilor în acea perioadă de industrializare rapidă a fost justificată din punctul de vedere al moralității sociale.


Fără a menționa Manifestul comunist, Ioan Paul al II-lea este în mod clar de acord cu strigătul său, “Proletari din toate țările uniți-vă”. Wojtyla menționează pe marele papă Leon al XIII-lea. Papa Leon al XIII-lea a fost un mare teolog, dar el pus temelia învățăturii lui Wojtyla? Nici vorbă! Iată ce a învățat acest mare pontif în Quod Apostolici Muneris:

În ceea ce privește comunismul, Wojtyla este privit ca neprihănit. În învățăturile sale eretice sunt multe lucruri care au mers împotriva învățăturii adevărate a Bisericii despre relele marxismului în toate formele sale. Acest “sfânt” al sectei Vatican II a capitulat în fața socialismului și marxismului. În 1993, el a făcut următoarele observații:

Înțelegeți, fraților venerabili, că vorbim despre acea sectă a oamenilor care, sub diverse nume, sunt numiți socialiști, comuniști sau nihiliști și care, răspândiți peste tot în lume și legați împreună de legăturile răului, nu mai caută adăpostul întâlnirilor secrete, ci, în mod deschis și îndrăzneț marșând în lumina zilei, se străduiesc să aducă la bun sfârșit tot ceea ce planificaseră de mult – răsturnarea întregii societăți civile. Prin urmare, printr-o nouă formă de impietate, nemaiauzită chiar și printre națiunile păgâne, state au fost constituite fără nici un fel de referire la Dumnezeu sau la ordinea stabilită de El.

Wojtyla referitor la proprietatea privată, din Laborum Exercens, Ioan Paul al II-lea zicea: Tradiția creștină nu a acceptat niciodată acest drept [la proprietatea privată] ca absolut și de neatins …

Comparați cu ce a zis Papa Pius al IX-lea în Qui Pluribus: … doctrina comunismului se opune cel mai mult legii foarte naturale. Căci, dacă această doctrină ar fi acceptată, va urma distrugerea completă a tuturor legilor, guvernării, proprietății și chiar a societății umane.

Într-un interviu din 1993 cu Jas Gawronski, Ioan Paul al II-lea a spus: “Dacă capitalismul actual este îmbunătățit, este în mare parte din cauza lucrurilor bune realizate de comunism: lupta împotriva șomajului, preocuparea pentru cei săraci.” Capitalismul, pe de altă parte, este individualist.”


Concluzie
Deși nimeni nu e obligat să accepte revelații private, apariția aprobată de Biserică a Fecioarei de la Fatima ne-a avertizat că “Rusia își va răspândi erorile”. Wojtyla a făcut exact asta. Folosind ideologia eretică modernistă a Conciliului Vatican al II-lea, el a promovat în mod sistematic eliminarea catolicismului ca religie de stat. În timp ce se prezenta ca anti-comunist, el a inversat învățăturile sociale ale adevăraților papi (în special papa Leon XIII) în moduri subtile, pentru a slăbi opoziția față de socialism și comunism. A vorbi despre “lucrurile bune realizate de comunism” este nebunie, este la fel cu a spune că având mai puțini oameni pentru de care să se aibă grijă este din cauza “lucrurilor bune realizate de genocid și avort”. Papa Pius al XI-lea a predat în marea sa enciclică Quadragesimo Anno: “Nimeni nu poate fi în același timp catolic și socialist”, deci nici Wojtyla nu poate fi declarat sfânt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *