Erezii Vatican II – 001

Înainte de a începe seria celor 202 erezii emise de Conciliul Vatican II, precizez că folosesc pentru citarea documentelor conciliare Ediția din 1990 a Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București

Gaudium et Spes 22, pag 339 “însuși Fiul lui Dumnezeu S-a unit,într-un fel, cu orice om”. Această erezie este combătută de Papa Leon al XIII-lea care zice în enciclica Satis Cognitum ”
Oricine s-a separat de Biserica Catolică s-a unit cu una adulteră”.

Sursa:
https://w2.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_29061896_satis-cognitum.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *