Erezii Vatican II – 002 și 003

Gaudium et Spes 26 pag 342: “…crește conștiința deosebitei demnități a persoanei umane, superioară tuturor lucrurilor…”

Gaudium et Spes 12 pag 333: “Credincioşi şi necredincioşi, oamenii sunt aproape unanimi în părerea că tot ce există pe pământ trebuie referit la om ca la centrul şi culmea sa.”

Aceasta pe lângă faptul că e o erezie este și o blasfemie. Aceste erezii sunt combătute de Sf Papă Silvestru I (“Dumnezeu este în centrul tuturor” – sursa
Decreti dei Concili ecumenici, 1990, Tanner-Sheed-Ward ) și de Papa Pius al XI (Isus Cristos e Regele și centrul tuturor, sursa Quas Primas 19,
http://w2.vatican.va/content/pius-xi/en/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_11121925_quas-primas.html )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *