Erezii Vatican II – 005


Orientalium Ecclesiarum 27: “orientalilor care se află în bună credință despărțiți de Biserica Catolică, dacă cer din proprie inițiativă și se află în dispoziția cuvenită, li se pot administra sacramentele Pocăinței, Euharistiei și Ungerii bolnavilor”

Această erezie este în contradicție cu spusele Papei Inocențiu al III-lea (cunoscut și sub numele de “teologul Euharistiei”) care zicea că “clericii nu pot oferi Sfânta Euharistie ereticilor” (sursa Decreti dei Concili ecumenici, 1990, Tanner-Sheed-Ward )

Erezii Vatican II – 004

Gaudium et Spes 32, pag. 345 

“Întâiul născut între mulți frați, după moartea și învierea Sa a instituit, prin darul Duhului Său, între toți aceia care Îl primesc cu credință și iubire o nouă comuniune frățească în Trupul Său…”

Această erezie este contrazisă de Sf Papă Siriciu I care atenționează că
“Cine afirmă că Isus Cristos a avut frați și surori, să-i fie lui anatemă” sursa Denzinger 91 (Enchiridion symbolorum, 1955, Enrico Denzinger )