Erezii Vatican II – 004

Gaudium et Spes 32, pag. 345 

“Întâiul născut între mulți frați, după moartea și învierea Sa a instituit, prin darul Duhului Său, între toți aceia care Îl primesc cu credință și iubire o nouă comuniune frățească în Trupul Său…”

Această erezie este contrazisă de Sf Papă Siriciu I care atenționează că
“Cine afirmă că Isus Cristos a avut frați și surori, să-i fie lui anatemă” sursa Denzinger 91 (Enchiridion symbolorum, 1955, Enrico Denzinger )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *