Erezii Vatican II – 005


Orientalium Ecclesiarum 27: “orientalilor care se află în bună credință despărțiți de Biserica Catolică, dacă cer din proprie inițiativă și se află în dispoziția cuvenită, li se pot administra sacramentele Pocăinței, Euharistiei și Ungerii bolnavilor”

Această erezie este în contradicție cu spusele Papei Inocențiu al III-lea (cunoscut și sub numele de “teologul Euharistiei”) care zicea că “clericii nu pot oferi Sfânta Euharistie ereticilor” (sursa Decreti dei Concili ecumenici, 1990, Tanner-Sheed-Ward )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *