O nouă surpriză din ”religia conciliară”

Șeful sectei Vatican II nu încetează să ne surprindă. În 23 iunie 2019 într-o predică ținută cu ocazia Sărbătorii Corpus Christi, Jorje Maria Bergoglio afirmă: ”…Isus care a devenit pâine, această pâine simplă care conține întreaga realitate a Bisericii”. Catolicii știu că în orice Catehism Catolic (chiar și în cele publicate după dezastrul Vatican II) scrie că în timpul liturghiei are loc prefacerea pâinii în trupul lui Cristos, nu invers…

Din păcate cei care își spun catolici sunt de fapt uzurpatori. Conducerea sectei Vatican II folosește fraudulos cuvântul catolic. Cei care vor să rămână catolici, cei care vor să rămână fideli Romei eterne trebuie să părăsească această sectă schismatică.

sursa: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190623_omelia-corpusdomini.html

Citez aici din documentele Conciliului Tridentin (Sesiunea XIII, canonul II) “Dacă oricine spune că în preasfântul sacrament al Euharistiei, substanța pâinii și a vinului rămâne unită cu trupul și sângele Domnului nostru Isus Cristos … să-i fie anatema.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *