Erezii Vatican II – 007

Dei verbum ( Constituția dogmatică despre revelația divină )8, referitor la tradiție zice că aceasta progresează prin intermediul experienței umane, că ”înțelegerea lucrurilor și cuvintelor transmise crește prin meditarea și studierea lor de către credincioși, care le păstrează în inimă”.

Această erezie este combătută de către Sfântul Pius al X-lea care în Pascendi Domini gregis 15 spune că moderniștii aplică experiența asupra Sfintei Tradiții distrugând-o astfel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *