Erezii Vatican II – 008

Unitatis reintegratio, în introducere, capitolul 1, afirmă că ”toți (inclusiv catolicii) aspiră la Biserica lui Dumnezeu una și vizibilă, – care să fie cu adevărat universală”…

Această erezie care afirmă că Sfânta noastră Maică Biserica nu este cu adevărat universală este combătută de Papa Inocențiu al III-lea care afirmă (citând din Denzinger pct 430) că Biserica Catolică este ”cu adevărat Biserica universală a credincioșilor în afara căreia nimeni nu se poate mântui”

Erezii Vatican II – 007

Dei verbum ( Constituția dogmatică despre revelația divină )8, referitor la tradiție zice că aceasta progresează prin intermediul experienței umane, că ”înțelegerea lucrurilor și cuvintelor transmise crește prin meditarea și studierea lor de către credincioși, care le păstrează în inimă”.

Această erezie este combătută de către Sfântul Pius al X-lea care în Pascendi Domini gregis 15 spune că moderniștii aplică experiența asupra Sfintei Tradiții distrugând-o astfel.

Erezii Vatican II – 006

Gravissimum Educationis I: ” De aceea, copiii și tinerii trebuie ajutați […] trebuie să primească o educație sexuală pozitivă și prudentă. ”

Această erezie este combătută de Papa Pius al XI-lea care (citat din Dz 2214) spune: ”Dar mult mai periculoase sunt acele păreri și învățături despre urmarea ca ghid absolut a naturii. Acestea intră într-o anumită fază a educației umane, plină de dificultăți, și anume aceea care are legătură cu integritatea morală și castitatea. Un mare număr de păreri periculoase susțin și avansează metoda educației, cum dezgustător este numită “sexuală”, deoarece ei greșit afirmă că pot să-i avertizeze pe tineri împotriva senzualitații și excesului, prin inițierea și instruirea tuturor, fără deosebire de sex, chiar și în public. Aceste idei periculoase sunt și mai grave prin faptul că-i expun prematur la ocazii, astfel încât mintea lor să se obișnuiască, după cum se spune, cu pericolele pubertății.”

Erezii Vatican II – 005


Orientalium Ecclesiarum 27: “orientalilor care se află în bună credință despărțiți de Biserica Catolică, dacă cer din proprie inițiativă și se află în dispoziția cuvenită, li se pot administra sacramentele Pocăinței, Euharistiei și Ungerii bolnavilor”

Această erezie este în contradicție cu spusele Papei Inocențiu al III-lea (cunoscut și sub numele de “teologul Euharistiei”) care zicea că “clericii nu pot oferi Sfânta Euharistie ereticilor” (sursa Decreti dei Concili ecumenici, 1990, Tanner-Sheed-Ward )

Erezii Vatican II – 004

Gaudium et Spes 32, pag. 345 

“Întâiul născut între mulți frați, după moartea și învierea Sa a instituit, prin darul Duhului Său, între toți aceia care Îl primesc cu credință și iubire o nouă comuniune frățească în Trupul Său…”

Această erezie este contrazisă de Sf Papă Siriciu I care atenționează că
“Cine afirmă că Isus Cristos a avut frați și surori, să-i fie lui anatemă” sursa Denzinger 91 (Enchiridion symbolorum, 1955, Enrico Denzinger )

Erezii Vatican II – 002 și 003

Gaudium et Spes 26 pag 342: “…crește conștiința deosebitei demnități a persoanei umane, superioară tuturor lucrurilor…”

Gaudium et Spes 12 pag 333: “Credincioşi şi necredincioşi, oamenii sunt aproape unanimi în părerea că tot ce există pe pământ trebuie referit la om ca la centrul şi culmea sa.”

Aceasta pe lângă faptul că e o erezie este și o blasfemie. Aceste erezii sunt combătute de Sf Papă Silvestru I (“Dumnezeu este în centrul tuturor” – sursa
Decreti dei Concili ecumenici, 1990, Tanner-Sheed-Ward ) și de Papa Pius al XI (Isus Cristos e Regele și centrul tuturor, sursa Quas Primas 19,
http://w2.vatican.va/content/pius-xi/en/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_11121925_quas-primas.html )

Erezii Vatican II – 001

Înainte de a începe seria celor 202 erezii emise de Conciliul Vatican II, precizez că folosesc pentru citarea documentelor conciliare Ediția din 1990 a Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București

Gaudium et Spes 22, pag 339 “însuși Fiul lui Dumnezeu S-a unit,într-un fel, cu orice om”. Această erezie este combătută de Papa Leon al XIII-lea care zice în enciclica Satis Cognitum ”
Oricine s-a separat de Biserica Catolică s-a unit cu una adulteră”.

Sursa:
https://w2.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_29061896_satis-cognitum.html